BC Waldric
Teams

Bericht versturen

 • Voorzitter [bestuur@waldric.nl]
 • Ledensecretariaat [leden@waldric.nl]
 • Penningmeester [penning@waldric.nl]
 • Wedstrijdsecretariaat [wedstrijd@waldric.nl]
 • Scheidsrechters Contactpersoon [skp@waldric.nl]
 • Takenlijst [taken@waldric.nl]
 • Jeugdzaken [jeugd@waldric.nl]
 • Activiteiten Commissie [activiteiten@waldric.nl]
 • Sponsorcommissie [sponsor@waldric.nl]
 • Webmaster [webmaster@waldric.nl]

Sporthal

Zomervakantie 2016

featured_play_list

Binnenkort begint voor Waldric de zomervakantie, deze is van 25 juni t/m 22 augustus, in deze periode zijn er geen trainingen.

De laatste training van dit seizoen zal dus zijn op vrijdag 24 juni, de eerste van het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op dinsdag 23 augustus.


Het bestuur wenst jullie een fijne vakantie!

You Play like you Practice

Over basketbal

info
Belangrijkste spelregelwijzigingen seizoen 2014-2015
 1. Als een speler tussen een serie van vrije worpen wordt verzorgd, dan moet deze speler worden vervangen. De tegenstander heeft dan ook het recht dat aantal spelers te vervangen.
 2. De coach OF de assistent coach mogen gedurende de wedstrijd naar de wedstrijdtafel gaan (alleen) voor het verkrijgen van statistische informatie, alleen wanneer de bal dood is en de wedstrijd klok stil staat.
 3. Een doelpoging geschoten vanuit het drie- (of twee) puntsgebied zal tellen voor 3 (of 2), zelfs wanneer deze wordt aangeraakt door een verdedigende speler opspringend vanuit het twee- (of drie-) puntsgebied.
 4. Gedurende de laatste 2 minuten van het 4de kwart zijn slechts 2 time-outs toegestaan per team; zelfs wanneer een team nog geen time-out heeft benut gedurende de tweede helft.
 5. Wanneer de bal de verdedigingshelft raakt na een pass van een aanvallende speler die zich op de aanvalshelft bevindt (bal was dus op de aanvalshelft en de 8 seconden regel niet meer van toepassing) en de bal wordt gevangen door een andere aanvallende speler die zich op de aanvalshelft bevindt dan wordt dit beoordeeld als terugspelen.
 6. Een speler die belast wordt met zijn 2de technische fout wordt automatisch gediskwalificeerd (alleen) voor de rest van de wedstrijd.
 7. Straf voor een technische fout zowel voor de coach(bank) als voor een speler: één vrije worp en een inworp op het verlengde van de middenlijn tegenover de jury tafel (of een sprongbal aan het begin van de eerste periode).
 8. Een speler zal worden gediskwalificeerd (alleen) voor de rest van de wedstrijd wanneer hij wordt belast met twee onsportieve fouten. Zie ook technische fouten.
 9. Een speler zal worden gediskwalificeerd (alleen) voor de rest van de wedstrijd bij een diskwalificerende fout waarbij geen sprake is van contact.
Spelregelboek 2012
attachment
Belangrijkste wijzigingen seizoen 2014-2015 - sheets
 1. De shirt nummers bepalen de volgorde waarin de namen op het wedstrijdformulier worden vermeld.
 2. Bij minder dan 12 spelers worden de laatste regels leeggelaten en zet de scorer hier een streep door.
 3. Indien 1ste time out in de 2de helft niet is benut bij aanvang van de laatste twee minuten van het 4de kwart , dan zal de scorer het eerste vakje doorhalen
 4. Wanneer een speler of coach gediskwalificeerd wordt na het krijgen van de 2de U, de 2de T, of 2de C (of totaal de 3de C of B), dan zal in het volgende vak “GD” worden toegevoegd, (Game Disqualification).

Lidmaatschap

info

Wil je graag basketballen en denk je er over om lid te worden van Basketball Club Waldric? Kom dan eens vrijblijvend kijken en ook meedoen tijdens een van de trainingen, trainingstijden vind je op de teampagina's.
Na drie keer trainen kun je beslissen of je lid wilt worden, het inschrijfformulier kun je via onderstaande link downloaden.

Het ingevulde inschrijfformulier kun je afgeven aan een van de trainers/coaches of je stopt het in de rode Waldric-brievenbus in 't Rondeel.

Categorie Contributie p.mnd
2e Divisie / Sen. Afd. 1e en 2e Klasse € 22,75
Senioren/ U22 / U20 / U18 € 20,50
U16/ U14 € 17,00
U12/ U10 € 13,00
Recreanten € 13,50
Donateurs en niet spelende/trainende leden €  3,50


Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 12,50

Gezinskorting:
De gezinskorting van 20%, resp. 40%, geldt voor het derde, resp. vierde betalende jeugdlid uit één gezin, allen wonende op hetzelfde adres, en is geldig voor het(de) jongste kind(eren) uit dit gezin en het op dit(deze) kind(eren) van toepassing zijnde contributietarief.
De gezinskorting geldt niet voor senioren (U18 en ouder), recreanten en donateurs

Contributie normaal -/- 20% -/- 40%
€ 17,00 € 13,60 € 10,20
€ 13,00 € 10,40 € 7,80

Ben je onlangs verhuisd of ga je binnenkort verhuizen? Geef je nieuwe adres dan zo snel mogelijk door aan onze ledenadministratie. Ook andere wijzigingen, zoals telefoon- en/of bankrekeningnummers dienen, altijd schriftelijk, zo snel mogelijk te worden doorgegeven.

Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan en wordt aangegaan voor tenminste één seizoen t/m 30 juni en wordt steeds stilzwijgend verlengd.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de leden-administratie en is slechts mogelijk in de periode tussen 1 juli en 1 oktober. Indien na 1 oktober wordt opgezegd, is contributie verschuldigd voor het gehele seizoen t/m 30 juni. Mocht men reeds competitie hebben gespeeld in de maand september dan is opzeggen niet meer mogelijk, en is contributie verschuldigd voor het resterende seizoen t/m 30 juni.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft men aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Basketball Club Waldric. Een kopie hiervan is op verzoek verkrijgbaar bij het Bestuur.

Bestuur

people
Naam
Voorzitter Dhr. R.D. van Dijk
Vicevoorzitter Mw. R. van Straten
Ledensecretariaat Mw. B. van Muylwijk - Weber
Penningmeester Mw. B. van Muylwijk - Weber
Wedstrijdsecretariaat Dhr. W.B. de Ringh
Scheidsrechters Contactpersoon Mw. R. Caspers
Takenlijst Mw T. Hak
Jeugdzaken Mw. M. de Kock-van Straten
Activiteiten Commissie Mw. D. den Adel

Sport en Cultuur Centrum 't Rondeel

map
event_available